KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU CÔNG TY TNHH GENERAL MOTORS VIET NAM (GM VIETNAM)

VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH E-BBA

HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU DOANH NGHIỆP

E-BBA6A&B NĂM 2016

 

 

Đi thăm quan thực tế tại doanh nghiệp đối với sinh viên E-BBA là một trong các hoạt động ngoại khóa chuyên môn quan trọng trong nội dung đào tạo của chương trình nhằm gắn kết giữa lý thuyết và thực hành. Các lần đi thực tế được thực hiện tại các thời điểm khác nhau trong 4 năm học và có sự liên kết chặt chẽ và hệ thống với các hoạt động chuyên môn khác.

 1. MỤC TIÊU

-Giúp sinh viên liên hệ hai chiều giữa lý thuyết học trên lớp và thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

-Thúc đẩy sinh viên xác lập ý niệm và định hướng về nghề nghiệp.

-Tạo cơ hội cho sinh viên xây dựng các mối quan hệ và phát triển các ý tưởng kinh doanh.

-Nâng cao khả năng tìm kiếm các cơ hội thực tập tốt nghiệp và việc làm cho sinh viên.

 1. YÊU CẦU
 1. Trước chuyến đi:

-Sinh viên được chia thành nhóm (có trưởng nhóm), mỗi nhóm có từ 5-6 người. Danh sách nhóm phải được LỚP TRƯỞNG chia và nộp cho cô Thư chậm nhất vào sáng thứ 4  ngày 12/10/2017.

-Mỗi nhóm phải tự phân công nhiệm vụ của từng thành viên cho các công việc cụ thể tiếp theo.

-Mỗi nhóm có nhiệm vụ phải tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp đến thăm.

-Điểm lại những kiến thức được học có liên quan.

-Chuẩn bị các câu hỏi/bình luận/ý tưởng cho doanh nghiệp trong phần thời gian trao đổi tại doanh nghiệp (nếu có).

 1. Quy định của chuyến đi :

-Tuân thủ hướng dẫn của cán bộ chương trình.

-Chấp hành nghiêm túc các qui định và yêu cầu của doanh nghiệp.

-Yêu cầu tất cả các sinh viên mặc quần, áo dài tay và đi giày đế thấp

 1. Sau chuyến đi:

-Mỗi nhóm viết một báo cáo (report). Báo cáo được nộp cho chương trình (cô Thư) vào ngày 21/10/2016

 

 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHUYẾN ĐI
 1. Công Ty TNHH General Motors Việt Nam (GM Vietnam)
 2. Đường Ngọc Hồi, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
 3. Thời gian: Chiều Thứ 5 ngày 13/10/2016
 4. Thành phần tham gia: tất cả sinh viên lớp E-BBA6A&B (bắt buộc), lãnh đạo Viện và cán bộ chương trình E-BBA.
 5. Thời gian có mặt tại Viện: 12h15 thứ 5 ngày 13/10/2016 có mặt tại Viện QTKD
 1. YÊU CẦU BÁO CÁO THU HOẠCH

Bài viết thu hoạch của mỗi nhóm bao gồm 5 mảng vấn đề chính sau đây:

 1. Các thông tin chung về Công ty: Lịch sử hình thành phát triển công ty; Ngành sản xuất, sản phẩm; Cơ cấu tổ chức, quản lý, sản xuất, kinh doanh, thị trường…
 2. Mô tả qui trình sản xuất tại công ty. Nhận xét về điểm mạnh, điểm yếu của qui trình này.
 3.  Các vấn đề khó khăn vướng mắc mà công ty đã và đang gặp phải trong bối cảnh môi trường kinh doanh hiện tại và bài học kinh nghiệm trong giải quyết vấn đề.
 4. Leadership và managerial decision making áp dụng tại công ty
 5. Các vị trí công việc tại một doanh nghiệp: cơ hội nào dành cho sinh viên E-BBA?

Report viết bằng tiếng Việt, cỡ chữ Times New Roman 12, độ dài từ 6-8 trang A4. Các nguồn thông tin sử dụng phải nói rõ (nguồn tài liệu trích dẫn, quan sát, trao đổi...).

Chú ý:

- Việc thăm quan doanh nghiệp là một nội dung học tập và là một trong các điều kiện BẮT BUỘC để xét tốt nghiệp đối với sinh viên E-BBA.

-BCS lớp điểm danh và báo cáo lại những SV vắng mặt, thu và nộp bản thu hoạch đúng hạn.