Thông báo lịch thi vòng sơ loại online BSNEU Case Analysis 2017

 

BTC BSNEU Case Analysis 2017 thông báo

Kết thúc thời gian đăng ký tham dự cuộc thi BSNEU Case Analysis 2017, đã có 55 đội đủ điều kiện tham dự vòng sơ loại online.

 

Thời gian thi vòng sơ loại online:  

Thời gian phát đề: 15h:00 ngày 24/8/2017BTC sẽ upload đề bài trực tiếp lên website www.bsneu.edu.vn vào lúc 14h:45 ngày 24/8/2017

Thời gian nộp bài: 15h:00 ngày 25/8/2017  - Các nhóm gửi email bài làm vào địa chỉ email: vuongducbao@gmail.com  

 

Yêu cầu các đội chưa gửi ảnh thẻ sinh viên / giấy chứng nhận là sinh viên, cần khẩn trương gửi đến địa chỉ email: vuongducbao@gmail.com. Sau khi có kết quả 16 đội vượt qua vòng sơ loại online nếu trong số này có đội nào chưa gửi ảnh thẻ sinh viên / giấy chứng nhận là sinh viên sẽ bị loại, BTC sẽ gọi bổ xung các đội theo thứ tự kết quả thi vòng sơ loại online.

BTC BSNEU Case Analysis 2017

 

DS rut gon doi du thi BSNEU Case Analysis 2017.xlsx