Kết quả vòng 2 Tiếng Việt - BSNEU Case Analysis 2017

BTC BSNEU Case Analysis 2017 

Thông báo kết quả vòng 2 cuộc thi BSNEU Case Analysis 2017

Bang diem vong 2 Tieng Viet.pdf

Có 5 đội sẽ vào vòng chung kết. Các đội sẽ được BTC gửi email thông báo về đi thi vòng 3 sau.

Chúc 5 đội thi tốt.