Thông báo kết quả vòng loại online BSNEU Case Analysis 2017 và lịch thi vòng loại Tiếng Việt

BTC BSNEU Case Analysis 2017 thông báo

Kết quả vòng loại online ( tải kết quả tại đây )

Lịch bốc thăm chia bảng và lịch thi vòng Tiếng Việt và Tiếng Anh ( tải lịch thi tại đây)

Chúc các đội thi tốt 

BTC BSNEU Case Analysis 2017